top of page

הפאשיה הגבית

back-pain-3769360_1920.png

הפאשיה הגבית-מותנית - (Thoraco-lumbar fascia)

תחילה נכיר את הפאשיה:

זוהי רקמת חיבור מופלאה שנבראה כדי להחזיק את גופינו איתן. כוחה עצום והיא אחד מהדברים המופלאים בטבע. זוהי מערכת של רקמות חיבור שנוצרו מהרגע הראשון שנולדנו. הפאשיה היא רב מימדית כמטריקס אנושי שמנקז את תנועתינו בכל רגע ורגע במרחב.


עכשיו דמיינו שהגב הוא יריעת אוהל חזקה במיוחד. אוהל המחזיק בפני כל הזעזועים והמכות, ועומד איתן בפני כל רוח. האוהל נשאר מתוח בעזרת יריעות ברזנט מתוחות היטב. מספיק שיריעה אחת תהיה רפויה וכל האוהל ישקע ויתרופף וכל מבנה האוהל יאבד מכוחו.

כך בדיוק הפאשיה הגבית-מותנית שמכסה את רוב החלק התחתון של עמוד השדרה והגב התחתון.

הפאשיה המותנית מסייעת לייצובה של קבוצת השרירים המחוברים אליה בקצוות. כשהם מתכווצים הם מותחים את הפאשיה הגבית שנותנת להם יציבות וקונטרה.

אני חושב שדווקא בפאשיה הגבית ניתן לראות בצורה הכי ברורה את הקשר התנועתי של כל האברים בתנועת גוף האדם.הכל קשור בהכל.
 

בצורה אלכסונית מטה משרירי כתף חזקים (לטיסימוס דורסי), ימתחו גם שרירי הישבן (גלוטאוס מקסימוס). מנגד בצד הקדמי של גוף האדם ימתחו את הפאשיה הגבית שני שרירי הבטן (Intr.adb.obl,Tra.adb).

כך באופן תנועתי משולב של שרירי הכתף, הישבן והבטן נמתחת הפאשיה הגבית ויוצרת אוהל חזק של יציבות לכל הגב התחתון.
 

אל לנו לשכוח שבתוך הפאשיה ממוקמים שרירי הגב העמוקים יותר, שבמתיחת הפאשיה עולה הטונוס של שרירי הגב העמוקים ומשתפר כוחם ויכולת התנועה שלהם.

כבני אדם המאבדים כל שנה מסת שריר (1%) עלינו להקפיד הקפדה יתרה על שימור כוחינו באימוני התנגדות כדבר שבשגרה.
 

רצים רבים מזניחים את הפלג הגוף העליון וחושבים שבכך שיחזקו את פלג גופם התחתון הדבר ישרת אותם בריצה למרחקים. אחרים אף חושבים שאם יחזקו את פלג הגוף העליון הדבר יעלה להם במסת שריר מיותרת שתקשה עליהם בריצה למרחקים. הדבר מוטעה ולאורך שנים אפילו פוגע בנו.
 

לסיכום:

לאחר קריאת שורות אלה נבין שאנחנו חייבים לשמר ואף לשפר את יכולת הכוח שלנו בשוטף ניקח את הפאשיה הגבית כדוגמא מצויינת לקשר התנועתי בין כל מנגנוני התנועה בגוף.

הקשר הזה קיים גם בשאר השרירים בגוף.

לרצים הייתי ממליץ יותר על אימוני כוח המדמים את תנועת השרירים בזמן אמת, למשל אימוני קרוס פיט.

חשוב לבצע תרגילי גמישות ומתיחות על מנת לשמור על התנועתיות.
 

בהצלחה!

bottom of page